Myrmecina  graminicola

Female. Photo © Dick Belgers at Waarneming.nl. CC BY 3.0
Female. Photo © Dick Belgers at Waarneming.nl. CC BY 3.0
Queen. Photo © Dick Belgers at Waarneming.nl. CC BY 3.0
Queen. Photo © Dick Belgers at Waarneming.nl. CC BY 3.0
Worker. Photo by Arnstein Staverløkk. Norsk institutt for naturforskning. CC BY-SA 4.0
Worker. Photo by Arnstein Staverløkk. Norsk institutt for naturforskning. CC BY-SA 4.0
Female. Photo by Arnstein Staverløkk. Norsk institutt for naturforskning. CC BY-SA 4.0
Female. Photo by Arnstein Staverløkk. Norsk institutt for naturforskning. CC BY-SA 4.0
Male. Photo by Arnstein Staverløkk. Norsk institutt for naturforskning. CC BY-SA 4.0
Male. Photo by Arnstein Staverløkk. Norsk institutt for naturforskning. CC BY-SA 4.0